Καλύτερα μαζί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Αρχική Σελίδα Εμπλεκόμενοι φορείς
Εμπλεκόμενοι φορείς Εκτύπωση E-mail

Στο πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΥΠΔΒΜ συμμετέχουν τα άκολουθα Υπουργεία και Φορείς :

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη                                   
Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) - Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.)

www.yptp.gr

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Κ.ΟΜ.Α.Κ.)

www.haf.gr

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων                           
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

www.oasp.gr

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων                                                          
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

www.gsae.edu.gr

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) – Σαμαρείτες

www.redcross.gr

PRAKSIS


www.praksis.gr

 
Copyright © 2009-2012 Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.