Καλύτερα μαζί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδευτικό υλικό
Σύμφωνα με τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη του τις σύγχρονες αντιλήψεις στο πεδίο της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών.
 
Επιστημονική επιμέλεια : Βερνίκος Στυλιανός
Ηλεκτρονική επιμέλεια : Ανάγνος Νικόλαος
1 Γνωσιακές Παράμετροι της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. - Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
2 Δραστηριότητες Διαχείρισης Κινδύνων Και Κρίσεων
3 Έρευνα και Διάσωση Προσωπικού (Κ.ΟΜ.Α.Κ.)
4 Θαλάσσια Ναυτικά Ατυχήματα - Σωστικά Μέσα (Λ.Σ.)
5 Λειτουργία Εθελοντικών Ομάδων - Παρεμβάσεις (PRAKSIS)
6 Πρώτες Βοήθειες (Ε.Ε.Σ.)
7 Πρώτες Βοήθειες (ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ)
8 Πυρκαγιές (Π.Υ. - Ε.Μ.Α.Κ.)
9 Σεισμοί (Ο.Α.Σ.Π.)
Copyright © 2009-2012 Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.