Καλύτερα μαζί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Αρχική Σελίδα Σχετικά με το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» στοχεύει στην εκπαίδευση Εθελοντών για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς (Νοσοκομεία, ΔΕΚΟ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κ.α.).

Βασικές θεματικές ενότητες :
 • Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Στρατηγικές λύσης προβλήματος/Λήψης απόφασης - Διαχείριση πληροφορίας - Λειτουργία σε ομάδες - Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων - Διαχείριση πανικού)
 • Πυρκαγιές - Πλημμύρες - Ακραία καιρικά φαινόμενα
 • Σεισμοί – Διασώσεις
 • Θαλάσσια ναυτικά ατυχήματα - Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος
 • Πρώτες βοήθειες - Διαχείριση καταυλισμών
 • Εθελοντική δράση Πολιτικής Προστασίας
Από το 2001, όπότε άρχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα, μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περί τους 8500 εθελοντές σε 210 Δήμους της Επικράτειας και έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 ημερίδες και διημερίδες για την επιμόρφωση 2500 στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.

Τέλος, μέσω του προγράμαμτος, έχουν υλοποιηθεί σεμινάρια εκπαίδευσης εργαζομένων σε Νοσοκομεία, ΔΕΚΟ και άλλους φορείς.
1 Διάρθρωση προγράμματος
2 Εμπλεκόμενοι φορείς
3 Δίκτυο υποστήριξης του προγράμματος
Copyright © 2009-2012 Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.